Fakültemiz

Tarihçe

İstanbul Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi, 02.06.2021 tarih ve 31499 saylı Resmi Gazetede yayınlanan karar ile kurulmuştur.

Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği ve Siber Güvenlik Mühendisliği bölümleri fakülte kuruluşu ile birlikte onaylanmıştır.  

Fakültemiz, klasik mühendislik fakültelerinden farklı olarak gelişen bilişim teknolojilerini önceleyen, esnek ve vizyoner bir yapılanma ile dünyadaki bilişim teknolojilerine öncülük etme hedefi bulunmaktadır. Bu amaca yönelik olarak Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden olan İstanbul Üniversitesi bünyesinde disiplinler arası çalışmalar geliştirmek, sektörel bilişim problemlerine çözümler üretmek, çağın ve sektörün önünde nitelikli bilişim profesyonelleri yetiştirmek ve bilimsel yöntemle akademi ve bilişim sektörünü birleştirme amaçları bulunmaktadır. Bu amaca yönelik olarak öncelikle Bilgisayar Mühendisliği Bölümü için lisans ve yüksek lisans programlarına öğrenci alma hedefi bulunmakta olup, bu konudaki kuruluş çalışmaları devam etmektedir.Misyon

1.    Fakülte ve bünyesinde bulunan gerek lisans gerek yüksek lisans programları için Türkiye’nin ve Dünyanın öncelikle tercih edilen eğitim programlarını hazırlamak ve yaşatmak. Türkiye’deki en yüksek puanla girilen ve en çok talep edilen başta bilişim, mühendislik ve bağlı disiplinleri içeren bilgisayar bilimleri lisans programlarını açmak ve yaşatmak.
2.    Sektöre yön veren akademik kadro ve danışma kurulu ile, bilişim sektöründe ulusal ve uluslararası karar verici, standartları belirleyici ve ihtiyaçları önceden belirleyerek vizyoner çözümler sunmak.
3.    Topluma yol gösterici ve başta bilişim dünyasında yaşanan ve yaşanması olası konularda toplumsa problemler, ihtiyaçlar ve gelişmeleri takip etmek problemler yaşanmadan, ihtiyaç ve gelişmelere paralel olarak topluma gerekli bilgi aktarımı ve yol göstericilik görevini üstlenmek.
4.    Bilir kişilik ve uzmanlık görevine paralel olarak, ihtiyaç duyulmasını beklemeden, proaktif şekilde, ilgili kurum ve kuruluşlarla, her türlü devlet yapılanması, sivil toplum kuruluşları ile ortak hareket etmek, iletişim kurmak ve güçlendirmek, başta ulusal olmak üzere bütün bilişim sektörünü ilgilendiren kararlarda stratejik destek sağlamak.
5.    Akademik faaliyetlerde Türkiye’de öncü seviyeye ulaşmak ve akademik yayın kalitesinde, patent, faydalı model, her türlü ARGE projesi konularında hem bilişim sektörü hem de bilişim konusunda faaliyet gösteren bütün sektörlerle aktif çalışmalar yürütmek ve bilimsel ilerlemeye yön vermek.

Vizyon 

Başta Türkiye’de olmak üzere, dünyada bilişim alanında felsefi ve bilimsel dönüşüm ve değişime bayraktarlık etmek olan fakültemizin, öncelikli hedefleri, uzun vadeli bilimsel çalışmalara ev sahipliği yapmak, bilimin uygulanabilirliğini ve kurumların bilimsel dönüşümünü hızlandırmak, giderek artan ve hızla büyük bir açığa dönüşen nitelikli insan kaynağını yetiştirmek ve sektöre yön verici endüstriyel projelere öncülük etmek.Dekan'ın Mesajı

Türkiye’nin en eski ve köklü üniversitesi, İstanbul Üniversitesi çatısı altında en hızlı büyüyen ve yükselen Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi’ne hoş geldiniz. Ülke sınırlarını kaldıran, her cinsiyet, ırk, inanış ve bakış açısına eşit haklar sağlayan, insanlık yolculuğunda, insan olma yolculuğunda dünyanın ve her birimizin ulaştığı sınırları sürekli daha ileriye taşıyan bilişim alanında, sektör ile iç içe, bilimsel normları ve çalışma disiplinini, araştırma üniversitesine yakışır şekilde bütün çalışmalarında hedef edinmiş ve siz değerli paydaşlarına, “gelin geleceği birlikte yazalım” diyoruz.

Vizyonu, başta Türkiye’de olmak üzere, dünyada bilişim alanında felsefi ve bilimsel dönüşüm ve değişime bayraktarlık etmek olan fakültemizin, öncelikli hedefleri, uzun vadeli bilimsel çalışmalara ev sahipliği yapmak, bilimin uygulanabilirliğini ve kurumların bilimsel dönüşümünü hızlandırmak, giderek artan ve hızla büyük bir açığa dönüşen nitelikli insan kaynağını yetiştirmek ve sektöre yön verici endüstriyel projelere öncülük etmek, olarak sayılabilir.

Fakültemizde farklı seviyelerde ve farklı bakış açılarından “Bilgisayar Mühendisliği”, “Yapay Zeka Mühendisliği”, “Yazılım Mühendisliği”, “Siber Güvenlik Mühendisliği” ve “Elektronik Mühendisliği” bölümleri açılmış olup, bu bölümlerde lisans ve yüksek lisans seviyesinde eğitime başlanacaktır.

Fakülte olarak kaliteyi önceleyen yaklaşımla koyduğumuz yüksek hedeflere başta yüksek kalitede akademik personel, araştırma olanakları, uluslararası kurumlar ve öğrenci olmak üzere, her alanda kaliteyi önceleyerek ile ulaşılacaktır. Bu anlamda, Türkiye’de uygulanabilecek en yüksek standartlarla akademik kadromuzu sürekli güncel ve dinamik tutmakta, araştırma ve uluslararası iş birlikteliklerini yenilemekte, sektör/endüstri ilişkilerini ilerletmekte ve kavramdan gerçeğe dönüştürmekteyiz. 

Herkesi kapsayan bilişim alanında, bu yazıyı okuyan herkese, fark gözetmeksizin, merhaba diyor ve mutlaka bizimle iletişime davet ediyoruz. Mottomuz, “Birlikte, kavramlardan şimdiye”.

1. Akademik Kadronun Başlaması :

Bilişim alanının en sıkıntılı konularından birisi yetişmiş personel ve kadro bulmak konusunda yaşanmaktadır. Akademik yeterliliği olan ve belirli bir seviyenin üzerindeki herkes yurtdışı, özel sektör ve farklı alternatifler arasında Türkiye'deki akademisyenlikten uzaklaşmakta ve bu durum da akademik kadrolara bütün ülke genelinde olumsuz yansımaktadır. Özellikle bilişim alanında eğitim veren bölümlerde, farklı bölümlerden uzmanlığı olan hocaların yoğunlaşması veya yetersiz sayıda hoca ile bölümlerin yürütülmesi sıklıkla karşılaşılan bir durumdur.

Yoğun bir çalışma ile yeni kurulan fakültemiz için şu anda ciddi sayılabilecek bir kadro için bütün girişimler yapılmış ve ilanlar çıkılmaya başlanmıştır. Tamamı bilgisayar bilimleri konusunda uzman eğitim geçmişine, uluslararası tecrübelere, sektör deneyimlerine veya devletin üst düzey kademelerinde tecrübeleri olan kişilerden oluşan kadro atamalarından ilk 10 hocamızı 2023 yılı sonuna kadar fakültemize kazandırmayı hedefliyoruz. 2024 yılı eğitim dönemi başına kadar da toplam 20 hocaya ulaşma beklentimiz bulunmakta ve bunun için gereken bütün görüşmeler yapılmış ve yeterli sayıda ve nitelikte hocanın fakültemiz bölümlerine ilgisi anlaşılmıştır.

2. Üniversitenin İmkanları ve Yurtdışı Bağlantılar:

Istanbul Universitesi köklü ve YÖK tarafından da Türkiye'deki 20 araştırma üniversitesinden birisi olarak tanınmış, bu alanda destekleri olan, dünyada sıralamalarda önde olan bir üniversitedir. 147 ülke ile doğrudan anlaşması bulunmakta olup, bu anlaşmaları yeni açılan bölümümüz için de ilerletiyoruz. Yurtdışı konusunda geniş imkanları zaten şu anda da sunuyoruz (yurtdışı staj, bir veya şartlara göre 2 dönem yurtdışında okumak gibi). Bilişim alanında ilerlemek için istanbul gibi bir şehirde olmanın avantajlı olacağını, %100 İngilizce eğitimin bizim sektörde oldukça önemli bir artı oluşturacağını, bölümün sektörel iş birliktelikleri göz önüne alındığında bu alanda hızlıca sektörel bağlantılar kurmak, akademik ilerleme imkanları ve projelerde yer alma fırsatı bulunacağını, ve okurken iş imkanı bulunacağını ayrıca İstanbul Üniversitesi bünyesinde faal 300'ün üzerinde öğrenci kulübü ile ve İstanbul Üniversitesi Teknokentinde faal yüzlerce şirket ile hem sosyal hem de mesleki tecrübeye kolayca erişilebileceğini söyleyebiliriz.

3. Fakültenin Fiziki İmkanları

Fakültemize şu anda Beyazıt'ta bulunan ve ana kampüs yakınında olan mevcut üniversite binalardan birisi geçici süreyle verilmiştir. Bu binayı baştan sona yeniliyoruz, sınıflar, laboratuvarlar, hoca odaları ve diğer fiziksel koşullar için 2 aydır çalışmalar devam ediyor, şu anda sınıflar, akıllı tahtalar, projektörler, toplantı odaları, hoca odaları tamamlanmış durumda. Bilgisayar laboratuvarının fiziksel imkanları hazırlandı ve bilgisayar alımları da dönem başına yetişecek şekilde hazırlıklar yapıldı. Özetle eğitime başlayana kadar her şey hazır olacak.

4. Bölüm %100 İngilizce ve Hazırlık Okulu olacak mı?

Evet, dönem başlarında sınav yapılarak 100 üzerinden 70 ve üzeri alan veya bu puanın dengi puanı alan öğrenciler doğrudan fakülteye başlayabiliyorlar. İngilizce seviye olarak B1 dengi ingilizcenin yeterli ve gereki olduğu söylenebilir. Ayrıca bilgisayar mühendisliği bölüm müfredatının ilk senesinde de sunum ve yazı yeteneklerini ve teknik terimlere intibakı sağlayacak mesleki ingilizce dersi programa eklenmiştir. Fakültemiz öğrencileri hazırlığı atlayarak derslere başlayabilir, ara dönemde sınavı geçerek düzensiz (irregular) olarak 2024 bahar döneminde fakülteye geçebilir veya yıl sonu sınavlarını geçerek 2024 güz döneminde bölüme başlayabilirler. 1 öğrenci bile hazırlığı geçse, fakülte derslerinin tamamı açılacak ve öğrencilerimiz derslere devam edebilecektir.

5. Bölümü uzaktan okumak mümkün mü?

Hayır, eğitim örgün olup çoğu dersin %70 veya uygulamaların %80 oranında devam zorunluluğu bulunmaktadır.

6. Yüksek Lisans ve Doktora Programları bulunuyor mu?


2024 başı itibariyle 2 adet yüksek lisans (biri tezli bir diğeri tezsiz olmak üzere) ve doktora programlarına başvurularımız yapılacak, büyük ihtimalle 2024 yılı itibariyle öğrenci alımları başlayacaktır.

7. Bölümlerin akreditasyonu var mı?

Uluslararası akreditasyon sistemlerinden MÜDEK, Türkiye'de mühendislik programlarının akreditasyonunu vermekte olup, başvuru şartı olarak mezun verme şartı aranmaktadır. Akreditasyon, genel anlamıyla ders içeriklerini veya öğrencilerin eğitim kalitesini arttırmayı, dersleri standartlaştırma ve dokümantasyon üzerinden sağlayarak hedefler. Dolayısıyla, ilgili dokümantasyon ilk yıldan itibaren titizlikle takip edilecek ancak başvurular ilk mezun verildiği sene itibariyle yapılacaktır.

8. Staj imkanı var mı veya zorunlu staj olacak mı?

Özellikle istanbulda ve kaliteli bir bilgisayar mühendisliği eğitimi alınacağı düşünülürse, ve şirketi olan öğretim üyelerimiz, üniversite-sanayi işbirliği konusunda oldukça aktif akademik kadromuz ele alınırsa, öğrencilerimizin çoğunun stajdan önce iş bulma imkanının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Yine de çalışma fırsatı bulunamamasına karşılık ikinci ve üçüncü sene sonunda staj programı yer almakta olup, isteyenler erasmus üzerinden destekler alarak yurtdışında, isteyenler ise üniversite-sanayi iş birliği kapsamında kurduğumuz sanayi danışma kurulu ve bu kuruldaki seçkin üst düzey üyelerin yönlendirmeleri ile bankacılık, telekom, ulaştırma gibi alanlarda isteyenler de kendi imkanları ile buldukları şirketlerde staj yapabilecektir.