Fakültemiz

İstanbul Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi, 02.06.2021 tarih ve 31499 saylı Resmi Gazetede yayınlanan karar ile kurulmuştur.

Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği ve Siber Güvenlik Mühendisliği bölümleri fakülte kuruluşu ile birlikte onaylanmıştır.  

Fakültemiz, klasik mühendislik fakültelerinden farklı olarak gelişen bilişim teknolojilerini önceleyen, esnek ve vizyoner bir yapılanma ile dünyadaki bilişim teknolojilerine öncülük etme hedefi bulunmaktadır. Bu amaca yönelik olarak Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden olan İstanbul Üniversitesi bünyesinde disiplinler arası çalışmalar geliştirmek, sektörel bilişim problemlerine çözümler üretmek, çağın ve sektörün önünde nitelikli bilişim profesyonelleri yetiştirmek ve bilimsel yöntemle akademi ve bilişim sektörünü birleştirme amaçları bulunmaktadır. Bu amaca yönelik olarak öncelikle Bilgisayar Mühendisliği Bölümü için lisans ve yüksek lisans programlarına öğrenci alma hedefi bulunmakta olup, bu konudaki kuruluş çalışmaları devam etmektedir.1.    Fakülte ve bünyesinde bulunan gerek lisans gerek yüksek lisans programları için Türkiye’nin ve Dünyanın öncelikle tercih edilen eğitim programlarını hazırlamak ve yaşatmak. Türkiye’deki en yüksek puanla girilen ve en çok talep edilen başta bilişim, mühendislik ve bağlı disiplinleri içeren bilgisayar bilimleri lisans programlarını açmak ve yaşatmak.
2.    Sektöre yön veren akademik kadro ve danışma kurulu ile, bilişim sektöründe ulusal ve uluslararası karar verici, standartları belirleyici ve ihtiyaçları önceden belirleyerek vizyoner çözümler sunmak.
3.    Topluma yol gösterici ve başta bilişim dünyasında yaşanan ve yaşanması olası konularda toplumsa problemler, ihtiyaçlar ve gelişmeleri takip etmek problemler yaşanmadan, ihtiyaç ve gelişmelere paralel olarak topluma gerekli bilgi aktarımı ve yol göstericilik görevini üstlenmek.
4.    Bilir kişilik ve uzmanlık görevine paralel olarak, ihtiyaç duyulmasını beklemeden, proaktif şekilde, ilgili kurum ve kuruluşlarla, her türlü devlet yapılanması, sivil toplum kuruluşları ile ortak hareket etmek, iletişim kurmak ve güçlendirmek, başta ulusal olmak üzere bütün bilişim sektörünü ilgilendiren kararlarda stratejik destek sağlamak.
5.    Akademik faaliyetlerde Türkiye’de öncü seviyeye ulaşmak ve akademik yayın kalitesinde, patent, faydalı model, her türlü ARGE projesi konularında hem bilişim sektörü hem de bilişim konusunda faaliyet gösteren bütün sektörlerle aktif çalışmalar yürütmek ve bilimsel ilerlemeye yön vermek.

Vizyon 

İstanbul Üniversitesi'nin tarihsel köken ve evrensel kimliğine uygun biçimde, bilgisayar ve bilişim teknolojileri alanında geleceği şekillendiren ve dünya çapında referans gösterilen bir fakülte olmak.Türkiye’nin en eski ve köklü üniversitesi, İstanbul Üniversitesi çatısı altında en hızlı büyüyen ve yükselen Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi’ne hoş geldiniz. Ülke sınırlarını kaldıran, her cinsiyet, ırk, inanış ve bakış açısına eşit haklar sağlayan, insanlık yolculuğunda, insan olma yolculuğunda dünyanın ve her birimizin ulaştığı sınırları sürekli daha ileriye taşıyan bilişim alanında, sektör ile iç içe, bilimsel normları ve çalışma disiplinini, araştırma üniversitesine yakışır şekilde bütün çalışmalarında hedef edinmiş ve siz değerli paydaşlarına, “gelin geleceği birlikte yazalım” diyoruz.

Vizyonu, başta Türkiye’de olmak üzere, dünyada bilişim alanında felsefi ve bilimsel dönüşüm ve değişime bayraktarlık etmek olan fakültemizin, öncelikli hedefleri, uzun vadeli bilimsel çalışmalara ev sahipliği yapmak, bilimin uygulanabilirliğini ve kurumların bilimsel dönüşümünü hızlandırmak, giderek artan ve hızla büyük bir açığa dönüşen nitelikli insan kaynağını yetiştirmek ve sektöre yön verici endüstriyel projelere öncülük etmek, olarak sayılabilir.

Fakültemizde farklı seviyelerde ve farklı bakış açılarından “Bilgisayar Mühendisliği”, “Yapay Zeka Mühendisliği”, “Yazılım Mühendisliği”, “Siber Güvenlik Mühendisliği” ve “Elektronik Mühendisliği” bölümleri açılmış olup, bu bölümlerde lisans ve yüksek lisans seviyesinde eğitime başlanacaktır.

Fakülte olarak kaliteyi önceleyen yaklaşımla koyduğumuz yüksek hedeflere başta yüksek kalitede akademik personel, araştırma olanakları, uluslararası kurumlar ve öğrenci olmak üzere, her alanda kaliteyi önceleyerek ile ulaşılacaktır. Bu anlamda, Türkiye’de uygulanabilecek en yüksek standartlarla akademik kadromuzu sürekli güncel ve dinamik tutmakta, araştırma ve uluslararası iş birlikteliklerini yenilemekte, sektör/endüstri ilişkilerini ilerletmekte ve kavramdan gerçeğe dönüştürmekteyiz. 

Herkesi kapsayan bilişim alanında, bu yazıyı okuyan herkese, fark gözetmeksizin, merhaba diyor ve mutlaka bizimle iletişime davet ediyoruz. Mottomuz, “Birlikte, kavramlardan şimdiye”.