Yönetim

Dekan
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Prof.Dr. ŞADİ EVREN ŞEKER
Fakulte Sekreteri