Bölümler

​Bilgisayar Mühendisliği Bölümü


Fakültemiz kuruluşu ile onaylanan beş bölümden birisi olan Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, farklı disiplinlerde ortaya çıkan çözülmesi zor, karmaşık problemlere Bilgisayar Bilimleri yaklaşımı ile etkili, uygulanabilir, çözümler üretilmesine olanak sağlayarak Üniversitemizin ve Ülkemizin, hızlı gelişen Bilişim Teknolojilerine uyum sağlamasında ve bu alanda söz sahibi olması aktif bir rol üstlenmektedir.

Bölüm bünyesinde Bilgisayar Bilimleri, Donanımı ve Yazılımı alanında verilecek olan teorik ve uygulamalı derslerin yanı sıra, Üniversite-Sanayi iş birliği ile yürütülecek olan projelerde öğrenciler aktif rol alması ve sektörün ihtiyaç duyduğu Bilgisayar Mühendisliği alanında uzmanlar yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda lisans ve yüksek lisans programlarına öğrenci alma hedefi bulunmakta olup, bu konudaki kuruluş çalışmaları devam etmektedir.

Bölümümüzün aktif olarak Kurumsal İş Birliği ve Akademik İş Birliği çağrıları bulunmaktadır. Fakülte ve bölümümüzle tanışma ve toplantı talepleriniz için e-postası ( bilgisayar@istanbul.edu.tr ) adresinden bağlantıya geçebilirsiniz.